LOTUS DIAGRAM

Wat is het LOTUS diagram? 

CREATIEVE DENKTECHNIEK

Het LOTUS diagram is een tool voor brainstormen waarbij een visuele weergave van een idee gebruikt wordt. Het is in zekere zin vergelijkbaar met mindmapping, maar door middel van de aangebrachte structuur kunnen er betere resultaten bereikt worden dan bij het traditionele mindmappen. Aan de tool wordt ook wel de naam lotusbloesemtechniek gegeven.

Het LOTUS diagram begint met een centraal idee of thema, en wordt vervolgens uitgebreid door middel van oplossingsgebieden of gerelateerde thema’s. De techniek spoort de coachee aan om een volledig uitgewerkt idee te hebben voordat het als voltooid beschouwd wordt.LOTUS HR - Business Coaching

Ik gebruik deze denktechniek graag in functie van mijn business coachings: Het LOTUS diagram kan op verschillende manieren worden toegepast in de organisatie. Het biedt de mogelijkheid voor eindeloze samenwerkingen tussen verschillende afdelingen, en kan gebruikt worden voor het verbeteren van bedrijfsprocessen, of het ontdekken/oplossen van problemen.

De creatieve tool voor het oplossen van problemen op een creatieve manier werd voorgesteld door Michael Michalko. Michael Michalko is een van de meest gewaardeerde creativiteitsexperts ter wereld. Zijn klanten varieerden van particulieren tot grote bedrijven. Veel van zijn boeken zoals Thinkertoys (A Handbook of Business Creativity), ThinkPak (A Brainstorming Card Deck), Cracking Creativity (The Secrets Of Creative Genius), and Creative Thinkering (Putting Your Imagination to Work) zijn wereldwijd populair, en vertaald in vijftien talen.
Hoe begin ik eraan? LOTUS diagram

Doorgaans bestaat het LOTUS diagram uit verschillende vierkanten. Deze staan bekend als bloesems, en zijn gerangschikt rond het centrum van de bloesem.

Het middelste vierkantje van het LOTUS diagram van elke bloesem bevat het hoofdconcept, idee of vraagstuk. De andere vierkanten van de bloesem zijn daaraan gerelateerd. Hieronder wordt een voorbeeld weergeven van een LOTUS diagram.LOTUS diagram samengevat - 64 nieuwe ideeën! 

Het LOTUS diagram, ook wel de lotusbloesemtechniek genoemd, is een zeer effectieve tool die gebruikt wordt ter ondersteuning van een creatief denkproces. Een centraal probleem of idee wordt in het centrum van de diagram geschreven, en daaromheen worden 8 gerelateerde zaken genoteerd die met het probleem of idee te maken hebben. Vervolgens wordt voor elk van de bijzaken een nieuw lotusdiagram getekend, en is het resultaat een overzicht van 64 nieuwe, gerelateerde ideeën of concepten.

Om maximale effectiviteit te waarborgen, maar ook creativiteit, is het belangrijk dat het thema vanuit verschillende invalshoeken besproken wordt.


Meerwaarde in coaching

Ik gebruik het LOTUS diagram graag als creatieve denktechniek in mijn coachings, daarnaast steun ik op DISC als methodiek. Na een ruime ervaring val ik steeds terug op deze 2 basis technieken die vooral uitblinken in hun eenvoud!
Aan de slag dan maar!

Hoofdconcept

Deze box van het LOTUS diagram bevat het centrale vraagstuk, concept, idee of probleem. Deze eerste box bevat het idee dat uitgewerkt dient te worden.

Vierkanten A-H (gerelateerde concepten)

In de vierkanten A-H worden concepten of ideeën genoteerd die gerelateerd zijn aan het hoofdconcept. Deze vierkanten staan direct in verbinding met het initiële idee, en zijn rondom de kern van de bloesem weergegeven.

Elk van de gerelateerde concepten rondom de kernbloesem krijgen een eigen LOTUS diagram, uitgelegd hieronder.

Expansie boxen A-H

Zoals te zien op de afbeelding hieronder krijgt elk van de vierkanten A-H een eigen diagram waarin gerelateerde aspecten worden opgenomen. Zo ontstaat er een initieel idee of concept, met daaraan 8 gerelateerde (box A-H) concepten, die elk individueel zijn behandeld.Stappenplan LOTUS diagram

Het uitvoeren van een brainstormsessie door middel van een LOTUS diagram is eenvoudig en hieronder uitgelegd in vijf praktische stappen.

1. Identificeer een probleem of concept

Zoals vermeld kan het LOTUS diagram voor verschillende doeleinden gebruikt worden, maar blijkt het effectiefst bij het oplossen van problemen. Neem daarom een organisatorisch probleem als basis, en zorg ervoor dat de juiste mensen betrokken worden bij het proces. Breng de mensen bij elkaar, selecteer een probleem of concept, en ga productief aan de slag!

2. Brainstorm over gerelateerde componenten, issues, problemen of thema’s

Een organisatorisch probleem staat bijna nooit op zichzelf, en kan meerdere zaken of afdelingen beïnvloeden. Neem daarom de tijd om verschillende relevante zaken te noteren die verband houden met het hoofdonderwerp, en vul deze vervolgens in rondom het hoofdconcept in de boxen A-H.


3. Teken de resterende vierkanten

Voor elk van de relevante zaken die te maken hebben met het hoofdconcept moet vervolgens een nieuwe box worden getekend. Zijn er 8 verwante zaken, komen er vijf nieuwe boxen bij met de letters A-H.

4. Brainstorm over de resterende vierkanten met concepten en gerelateerde onderwerpen

Voor elk van de bijzaken of issues wordt een nieuw lotus diagram getekend, en worden alle zaken genoteerd die met het concept te maken hebben. Op deze manier ontstaat een compleet beeld van het probleem of idee, en alle zaken die invloed hebben hierop.

5. Bestudeer de nieuwe ideeën

Het resultaat is een verzameling van 8 x 8 nieuwe ideeën of aspecten die te maken hebben met het concept. Neem de tijd om deze in je op te nemen, en denk aan hoe bijzaken gerelateerd zijn aan het probleem of idee, en welke maatregelen of acties het probleem op kunnen lossen, of hoe het idee concreter kan worden uitgewerkt.
Praktijkvoorbeeld LOTUS diagram

Stel je voor dat manager X meer waarde voor de organisatie wil creëren door de productiviteit te verhogen, of kosten te verlagen. De manager zorgt ervoor dat hij/zij samen met de juiste mensen een brainstormsessie houdt, in combinatie met het LOTUS diagram.

Bv.: Op een groot whiteboard, centraal in het kantoor wordt de LOTUS bloesem getekend. ‘Waarde toevoegen’ wordt in het midden van de bloesem geschreven, en rondom worden de acht overige vierkanten getekend. In elk van de vierkanten schrijft de manager met zijn/haar team de belangrijkste gebieden, ideeën of concepten om de productiviteit te verhogen of de kosten te verlagen. Deze worden in de vierkanten geschreven rondom het centrale vierkant.

Er zijn vaak meer dan acht manieren om productiviteit te verhogen of de kosten te verlagen. Door te brainstormen over de effectiviteit van deze activiteiten kan een selectie worden gemaakt met de concepten waarin het meeste vertrouwen is. Zo kan de manager verschillende zaken opnemen in het LOTUS diagram: leveranciers, producten, reiskosten, partners, technologie, faciliteiten of training. Deze worden allemaal in het centrum van een nieuw LOTUS diagram gezet.

Vervolgens moeten er voor alle thema’s 8 nieuwe manieren genoteerd worden om waarde toe te voegen. Vraag hierbij jezelf constant af: op welke manieren kunnen we via de leveranciers waarde toevoegen, of kosten verlagen? En, op welke manier kunnen we technologie op zo een manier inzetten dat de productiviteit verhoogd wordt?

Schrijf de ideeën en toepassingen rond het betreffende thema op, en herhaal dit totdat de LOTUS diagrammen van alle 8 de concepten voltooid zijn. Als het hele diagram is voltooid, is het resultaat 64 nieuwe ideeën of manieren om de kosten te verlagen of de productiviteit te verhogen.MAAK EEN AFSPRAAK

Neem gerust rechtstreeks contact met me op via 0468/333.115 of kim@lotushr.be

Ik verwelkom je graag op ons kantoor, uitsluitend op afspraak.
LOTUS HR - de achterliggende betekenis van de LOTUS bloem:

"Deze bloem ontstaat in de duisternis en eenmaal boven water groeit zij uit tot een prachtige bloem.
Ze staat voor de eeuwige vernieuwing van het leven, nieuwe kansen of een nieuw begin."LOTUS DIAGRAM
keyboard_arrow_up

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x