HR BUSINESS COACHING

HR BUSINESS COACH

In deze uitdagende periode is het alle hens aan dek op jouw HR afdeling!

Het is absoluut een boeiende tijd om in HR te werken, maar deze opeenvolgende crisissen vergen het uiterste van ons en onze teams. De business vraagt dringend om verschillende nieuwe talenten, daarnaast doe jij je uiterste best om voor een degelijk retentiebeleid te zorgen, zodat werknemers ondertussen niet via de achterdeur weer uitstromen. De directie verwacht misschien een stevige revisie van jou inzake Comp & Ben in deze periode van extreme index stijgingen en budgettaire spanning omtrent de energiekosten. Om dan van het hybride (thuis)werken, de 4-dagenwerkweek en andere HR projecten nog maar te zwijgen.

Het is een stevige HR boterham!


HR BUSINESS PROJECTEN

Ik begrijp als geen ander dat je op een HR dienst vaak tijd tekort komt en de uitvoering van enkele concrete projecten op je grote to-do lijst ook niet zomaar kan doorgeschoven worden naar je HR collega's die het al even druk hebben. Freelance HR collega's aanwerven vormt vaak een tijdelijke oplossing, maar dit kan best kostelijk zijn.

Ik werk met plezier jouw HR projecten concreet mee uit.

Want de krapte op de arbeidsmarkt blijft duren en ik zie hier de komende 5 à 10 jaar nog geen verandering in komen, helaas. Dankzij mijn jarenlange ervaring in samenwerken met bedrijfsleiders en HR, heb ik een visie uitgebouwd over hoe we beetje bij beetje die krapte kunnen aanpakken, op bedrijfsniveau. Onderneming per onderneming probeer ik te helpen door deze visie te delen, én vooral door deze concreet mee uit te werken. In elke organisatie is die uitwerking namelijk wat anders, je kan mij dan ook volledig op maat inzetten om concrete HR Business projecten mee uit te werken.


VOOR WELKE PROJECTEN KAN JE LOTUS HR INSCHAKELEN?

EMPLOYER BRANDING

In deze ontzettend krappe arbeidsmarkt is het belangrijk om je als werkgever te profileren. Zowel om nieuwe werknemers aan te trekken, maar evenzeer voor jouw trouwe medewerkers die als ambassadeur de visie en missie van de organisatie blijvend uitdragen. Jouw employer branding is een cruciaal onderdeel van de bedrijfscultuur. Het is daarnaast meermaals bewezen dat de nieuwe generatie potentials zijn/haar nieuwe werkgever kiest op basis van een Employer Branding die matcht met hun waarden

Zit dit nog goed bij jullie?CANDIDATE JOURNEY

De candidate journey begint van op het moment dat een kandidaat zijn/haar eerste contact heeft met de organisatie. Tijdens het solliciteren ondergaat de kandidaat inderdaad een reis doorheen verschillende stappen, afdelingen en contactpersonen. Wanneer je deze procedure goed uitschrijft en in heel de organisatie doortrekt, kan je de kwaliteit waarvoor de organisatie als werkgever staat, meteen doorgeven aan jouw kandidaat! Jouw Employer Branding, waarmee je deze kandidaat waarschijnlijk hebt aangetrokken, wordt zo doorgetrokken in de journey die hopelijk leidt tot het effectief ondertekenen van het arbeidscontract.

Dankzij een ruime ervaring in recruitment, waarbij ik op de eerste plaats zit om de gemotiveerde keuzes van de kandidaat te horen, kan ik concreet samen met jou de journey opzetten in een procedure en deze mee intern uitwerken en laten leven.PREBOARDING

Iedereen heeft al wel gehoord van de onboarding, maar vergeet de preboarding niet! Je deed tenslotte al zoveel inspanning om een kwalitatieve employer branding op te stellen en die door te trekken in de candidate journey. Je nieuwe medewerker tekende het contract en de opstartdatum is gekend!
Hier stopt het persoonlijk contact best niet. Vaak heeft een nieuwe collega eerst nog een opzegtermijn uit te doen en ondertussen is het wel zo fijn om nog een warmzakelijk contact te onderhouden

Hier heeft LOTUS HR ideeën in overvloed, om deze journey door te trekken tot aan de opstart!ONBOARDING

Het is een grote kost en tijdsinvestering om nieuwe talenten aan te werven. Werving en selectie slokt zodanig veel tijd op van de HR collega's. Nieuwe opstarters in jouw organisatie hebben vaak hoge verwachtingen en hadden het bij het solliciteren eigenlijk al voor het kiezen! Ze kozen voor een opstart bij jou, maar worden vaak in die opstartperiode nog consequent gecontacteerd door headhunters die toch nog met jouw nieuwe medewerker aan de haal willen. Je kan je tijdens de onboarding dus best geen misstappen veroorloven.
Dit is het ideale moment om te tonen dat de Employer Branding niet enkel mooi uitgeschreven werd, maar dat de bedrijfscultuur ook echt leeft. Tijdens de onboarding dompel je de kandidaat volledig onder in de cultuur en waarden van de organisatie, een eerste stap om het ambassadeurschap op te nemen!
Een doorgedreven onboarding kan een traject inhouden van één maand tot drie à zes maanden, afhankelijk van het profiel. De kwaliteit hiervan bepaalt grotendeels de efficiëntie in productiviteit van jouw nieuwe werknemer! Vooral de Hiring Manager en het team wordt in deze uitgebreide onboarding ingeschakeld, dit is geen taak die uitsluitend aan HR kan worden toebedeeld. 

Werk je graag samen een procedure uit voor een kwalitatieve onboarding? Kan je mijn hulp ook gebruiken om deze te implementeren en de waarde hiervan te laten leven intern? Ik ben er klaar voor.PETER / METERSCHAP

Bij opstart is het ontzettend interessant om naast de Hiring Manager en collega's, een Peter of Meter aan te duiden in de organisatie die jouw nieuwe collega begeleidt. Deze persoon zal eerder fungeren als een vertrouwenspersoon op lange termijn en staat in voor het overdragen van ambassadeurschap. De Peter of Meter zorgt voor een vlotte integratie en draagt de bedrijfscultuur mee uit. Deze persoon staat in nauw contact met zowel de Hiring Manager als HR en maakt mee deel uit van een sterke onboarding. 

Heb jij al een beleid hierin, maar kan het nog beter worden uitgewerkt? Is dit nog niet geïntroduceerd in de organisatie en kan je mijn hulp gebruiken om dit concreet uit te werken? Met plezier.COACHING HIRING MANAGERS

Het is niet altijd zo evident om een Hiring Manager inzicht te geven in de uitdagingen van de huidige arbeidsmarkt. Het kan daarom interessant zijn om dit inzicht te bieden via een outsider (LOTUS HR) met die expertise. Wanneer zij op zoek gaan naar nieuwe medewerkers, kunnen hun verwachtingen realistisch worden bijgesteld. Ook is het mogelijk om een Hiring Manager extra coaching skills bij te brengen en leiderschapsontwikkeling, zodat een kandidaat met wel de juiste skills en inzet, maar misschien nog niet de specifieke ervaring, degelijk kan opgeleid en gecoacht worden door deze verantwoordelijke. Ik geloof erin dat de komende jaren intern zal moeten worden ingezet op coaching en opleiding on-site en dat start vaak bij de Hiring Manager of Senior collega's.
Op die manier krijgt jouw onderneming de kans om in deze krappe arbeidsmarkt haar groei toch te kunnen verderzetten.EVALUATIEBELEID

Een degelijke feedback cultuur is in deze veranderde en nog steeds veranderlijke wereld belangrijk. Best plan je als onderdeel van jouw HR strategie, structureel evaluatiemomenten in (in beide richtingen) om ervoor te zorgen dat je werknemers weten waar ze staan. Op die manier ontdek je al snel waar extra coaching of opleiding moet worden ingezet, waar potentieel talent misschien anders of beter kan ingezet worden,...
Een doorgedreven evaluatiebeleid kan bijdragen aan de groei van jouw interne ambassadeurs en via een goed performance management leidt dit tot meer efficiëntie en een beter bedrijfsresultaat!

Werk je dit graag concreet uit in een procedure? Contacteer LOTUS HR.


INTERNE MOBILITEIT

Talent Management vergt behoorlijk wat tijdsinvestering. Het is een grote uitdaging om nieuwe medewerkers aan te trekken en helaas wordt daarbij vaak het interne talent over het hoofd gezien. Je kan mij inzetten om in één of verschillende teams een onderzoek te doen naar die ambities en talent. Vaak blijven die onder de radar of verborgen uit angst om een verantwoordelijke of collega niet te bruskeren, en worden die ambities wel uitgesproken tegen een externe partner. Dit is zeker vaak het geval wanneer iemand bv van afdeling wenst te veranderen. Die inzichten kan jij dan weer nuttig inzetten om individu's en teams te laten groeien. Daarbij kan je mij zelfs inschakelen voor de concrete Talent Coaching van die potentiëlen.EMPLOYEE JOURNEY

Je hoort veel over de 'Candidate experience' en de 'Candidate Journey', maar eens zo belangrijk is een strategie uitwerken omtrent de Employee Journey. Doorheen het carrièrepad van jouw werknemers zijn er verschillende mijlpalen die kunnen of zeker zouden moeten gevierd worden. Een cultuur waar successen gevierd worden is zo belangrijk en wordt vaak onderschat. Maar welke mijlpalen vinden jouw werknemers zelf eigenlijk belangrijk? En hoe voelen zij zich het best gewaardeerd?

Waardering is een primaire menselijke basisbehoefte. Een goed uitgewerkte strategie omtrent de Employee Journey is dus een belangrijk onderdeel in jouw retentiebeleid en bedrijfscultuur.
LOONBELEID EN BEDRIJFSCULTUUR

Het is niet evident om momenteel een concurrentieel loonbeleid uit te werken. Of je nu een grote, middelgrote of kleinere werkgever bent, het blijft uitdagend om in deze krappe arbeidsmarkt nieuwe werknemers binnen te halen dankzij een mooi loonvoorstel. Tegenwoordig liggen die verwachtigen best hoog en past dit niet meer in jouw vooropgestelde loonbudget.
Daarnaast is het een steeds moeilijkere oefening om jarenlange, trouwe werknemers in jouw organisatie te behouden wanneer zij meermaals per week door verschillende andere werkgevers of recruiters gecontacteerd worden met hoge loonvoorstellen.
Bedrijfscultuur, werknemers die ambassadeur zijn, zich betrokken en geëngageerd voelen is hier een oplossing. Dit natuurlijk in combinatie met een concurrentieel loonbeleid. Maar je hoeft toch de druk niet meer zo te voelen om steeds 'de hoogste bieder' te zijn. 

Mijn ervaring met werkgevers in verschillende sectoren en industrieën kan hier een goed inzicht geven van wat een concurrentieel loonpakket zou inhouden voor een bepaald profiel.INTERNE REKRUTERINGSPROJECTEN

Of je nu een kleinere organisatie bent zonder HR verantwoordelijke, een gemeentebestuur bent of overheid, of een internationale werkgever met verschillende HR Managers en 20 HR collega's,...  het zal altijd tijd kosten om goede kandidaten te rekruteren. In deze markt is het bovendien moeilijk om nieuwe interne recruiters voor jouw team aan te trekken en freelance recruiters kunnen best kostelijk zijn.

Je kan LOTUS HR inschakelen voor interne rekruteringsprojecten: ik zorg voor een gesprek met de Hiring Manager en noteer daar alvast de behoefte in het team en business. In functie daarvan stel ik een realistisch profiel op en bespreek dit met de Hiring Manager. Ik schrijf een kwalitatieve vacaturetekst uit, waar een mooie voorstelling van de employer branding niet ontbreekt, en zoek zowel extern als binnen mijn netwerk voor jullie naar de juiste kandidaat. LOTUS HR zorgt voor de verwerking van alle instroom, en plant de eerste selectiegesprekken in. Wanneer die positief zijn, worden die doorgegeven aan de Hiring Manager en eventuele volgende verantwoordelijke voor een eindgesprek. Doorheen dit proces, ben ik steeds een ambassadeur voor jullie organisatie. Wanneer de kandidaat opstart, kan ik ook de preboarding en onboarding mee voor jullie opvolgen, alsook een eerste evaluatiegesprek.
Op die manier kost dit interne rekruteringsproject jou geen enkele tijd en kan jij je focussen op andere HR projecten.

Dit hele proces kan ook steeds via Recruitment Process Outsourcing (RPO), lees meer hieronder!  

 


HR BUSINESS COACHING - OP MAAT

Wens je  volledig op maat aan een specifiek HR project samen te werken? Dat kan uiteraard!
Contacteer me en we bespreken de concrete mogelijkheden: 0468/333.115 of kim@lotushr.be
RECRUITMENT PROCESS OUTSOURCING (RPO)

Ondersteuning nodig in het rekruteringsproces van je vaste aanwervingen? 

Werkgevers beseffen dat ze voor hun rekrutering een échte Recruitment Partner nodig hebben die voor hen het verschil weet te maken, en de rekrutering voor hen deels of volledig uit handen neemt. Wel, daar zorg ik graag voor!

Want rekrutering is meer dan ooit een specialisatie op zichzelf geworden waarbij je doorgedreven expertise in HR nodig hebt en combineert met psychologisch inzicht, marketing, commerciële skills en snelheid. Zie ons enerzijds als ambassadeur van uw bedrijfscultuur, anderzijds zien wij écht de talenten van mensen en weten we de perfecte match te maken tussen dit talent en jullie bedrijfscultuur!


RECRUITMENT PROCESS OUTSOURCING (RPO)  
ONZE OPLOSSINGEN

Volledig op maat! 

Je kan je rekruteringsproces volledig of gedeeltelijk aan ons uitbesteden, altijd op maat, maar hier vind je alvast enkele voorbeelden van onze RPO. 

 1. Gedeeltelijke outsourcing:
  Wij leren je bedrijf graag beter kennen en zorgen voor het juiste advies qua recruitment strategie en optimaliseren de bestaande recruitment processen.

 2. Gedeeltelijke outsourcing:
  Wij helpen concreet met de rekrutering van je vaste vacature(s), waarbij wij voor jou het hele proces voor die vacature overnemen. Het contact met de hiring manager, het opstellen van een kwalitatief functieprofiel en vacaturetekst met bijhorend marktconform loonpakket, de selectiegesprekken met mogelijks aanvullend assessment en uiteraard zorgen wij doorheen dit hele traject voor een TOP candidate experience!

 3. Volledige outsourcing:
  Wij nemen als Recruitment Partner en specialist uw volledige rekruteringsproces over, zo kan je zelf focussen als CEO op operationele managementtaken of als HR Manager kan je je dan meer focussen op projecten,... Wij versterken als ambassadeurs van uw bedrijfscultuur, uw Employer Branding. Voor talenten is dit tegenwoordig bijzonder belangrijk en doorslaggevend in hun keuze.
  Wij adviseren in uw recruitment strategie en optimaliseren de bestaande processen. Wij vullen je vaste vacatures in en voorzien de contacten met de hiring managers en kandidaten tot eindfase. Hierbij zorgen wij steeds voor een top candidate experience én een kwalitatieve onboarding strategie en concreet traject, zodat die positieve experience zich blijft verderzetten lang na opstart!Voor welke vacatures kan je bij ons zoal terecht

Mijn netwerk binnen de C-Level Profiles is divers (€ +200K):

 • CEO      (Chief Executive Officer)
 • CTO      (Chief Technology Officer)
 • CFO      (Chief Financial Officer)
 • CMO     (Chief Marketing Officer)
 • CIO       (Chief Information Officer)
 • COO     (Chief Operating Officer)
 • CCO     (Chief Commercial Officer)
 • CHRO   (Chief Human Resources Officer)
 • CSO      (Chief Security Officer)
 • CSO      (Chief Sustainability Officer)
 • CDO      (Chief Data Officer)
 • ...


Ook voor Management vacatures kan je uitgebreid terecht bij LOTUS HR (€ +100K): 

 • HR Manager
 • Finance Manager
 • Marketing Manager
 • Accounting Manager
 • Sales Manager
 • Office Manager
 • Plant Manager
 • Operations Manager
 • Technical Manager
 • Engineering Manager
 • Facility Manager
 • Maintenance Manager
 • Operational Excellence Manager
 • Sustainability Manager
 • Logistiek Manager
 • Supply Chain Manager
 • Purchasing Manager
 • Aankoop Manager
 • Fleet Manager
 • ICT Manager
 • ... 


8 VERSCHILLENDE SECTOREN

Mijn grootste netwerk heb ik binnen Executive Search. Daarom kan je me steeds inschakelen voor zowel coaching als rekrutering van C-Level profiles, directieleden en kaderleden, management,...

Ontdek hieronder met welke profielen en sectoren ik een mooie expertise mocht opbouwen! 
ALGEMENE TARIEVEN

LOTUS HR werkt zeer open en transparant, dit uit zich ook in de tarieven.
Je geef jou dus graag meteen een eerste indruk van de headhunting tarificatie die hoort bij ons partnership als klant-werkgever, en van de coaching tarieven.  

Wanneer een langduriger traject of project moet opgestart worden, zorg ik uiteraard voor een pricing op maat. 


Heb je er al helemaal zin in? Ik ook!

Contacteer Kim Billiard voor meer concrete info.

ONZE SPECIALISATIE - EXECUTIVE SEARCH

Wat is Executive Recruitment ?

Executive Recruitment is een gespecialiseerde vorm van recruitment waarbij je als bedrijf wordt geadviseerd op het gebied van werving en selectie van kandidaten voor hoge functies (boven de 100K), voor zowel vaste als projectmatige aanwervingen.

Executive Search, ook wel bekend als headhunting, is een manier van rekruteren die altijd vertrekt vanuit een heel specifieke behoefte of vacature in een bedrijf. In deze krappe arbeidsmarkt wordt deze gespecialiseerde manier van rekruteren naast directieleden ook doorgetrokken in de search naar andere profielen. 

LOTUS HR heeft een mooie ervaring in Executive Search, daarom behoort dit absoluut tot onze specialisatie. Dankzij een jarenlange ervaring in verschillende sectoren, kon ik een groot netwerk uitbouwen. Enerzijds dankzij de opgebouwde band die je creëert tijdens doorgedreven Management Coachings en Executive Assessments, anderzijds dankzij een jarenlange ervaring in Executive Search zelf.Hoe werkt Executive Recruitment?

Executive Recruitment via LOTUS HR begint steeds met een persoonlijk intakegesprek. Omdat mijn search voor jullie vaak vertrekt vanuit een specifieke nood of behoefte binnen jullie organisatie, wil ik deze eerst goed leren kennen. Op die manier kan ik vanuit mijn netwerk en expertise meteen op zoek gaan naar de juiste kandidaat, die zowel qua werkprofiel als qua persoonlijkheid en ingesteldheid een goede cultuurfit is. Tijdens dit intakegesprek geef ik ook steeds mijn advies over het gezochte profiel, en over de interne sollicitatieprocedure. 

Dit intakegesprek vraagt dus meteen van bij de start om dat wederzijds engagement

Van daaruit kan ik met volle focus verder aan de slag voor jullie. Ik werk aan een kwalitatieve targetlist en zoek daaruit de kandidaten die matchen met de ambitie, salaris, motivatie, cultuurfit,... die verwacht wordt. Hierin moet voor mij een goede match zijn voor beide partijen, want deze kandidaten geven vaak een stabiele carrière op voor de switch die ik hen voorstel. Zij leggen letterlijk hun carrière in mijn handen op dat moment en die verantwoordelijkheid neem ik niet licht op.

De eindkandidaten die ik het best zie matchen, worden voorgesteld in een helder screeningsrapport. Dit kan eventueel aangevuld worden met een Executive Assessment van de eindkandidaat.  

Tijdens de sollicitatiegesprekken begeleid ik het verloop steeds mee en bezorg achteraf snel de feedback van beide partijen. Als werkgever kiezen jullie voor de kandidaat met de beste fit in jullie organisatie. Van daaruit begeleid ik beide partijen in een akkoord over de loonvoorwaarden en een fijne opstart


Executive Search  -  Executive Recruitment

Executive Search is dus een gespecialiseerde vorm van recruitment, maar er is toch een wezenlijk verschil. 

In Executive Search zit veel diepgang en wederzijds engagement. Executive Search vertrekt vanuit de werkelijke uitdagingen waar een bedrijf voor staat. Een belangrijke nuance en een wezenlijk verschil in aanpak, voor het rekruterende bedrijf. Daarnaast waarderen ook de kandidaten deze kwaliteit en appreciëren ze deze kwalitatieve, persoonlijke aanpak.

Daarom breng ik eerst de concrete bedrijfsnoden in kaart en vertaal die naar de kandidaat. De knowhow en kennis verzamelen om dat te kunnen, vergt tijd en ervaring. Deze methodiek kan je dus niet vergelijken met die van interimkantoren of werving- en selectiekantoren. Zij werken vaak op tientallen vacatures tegelijk en richten zich voor invulling op beschikbare werkkrachten. Doordat zij zoveel vacatures aannemen voor die werkwijze, kunnen zij geen tijd en focus leggen op jouw vacature. Via Executive Search zit ook daar het grote verschil. Je geeft je vacature door en krijgt door ons volledige focus gelegd op het invullen ervan. Wij richten ons ook eerder naar die andere 70% van de markt: kwalitatieve kandidaten die nog aan het werk zijn en selectief uitkijken, maar getriggerd worden door onze voorstelling van jouw organisatie en vacature. 

Executive Search, headhunting, vereist een specifiek netwerk. Daarom connecteer ik doelbewust met het juiste talent en specifieke executives. Het feit dat ik dit al 10 jaar op deze manier aanpak, en dit combineer met Management Coaching en Talent Coaching, zorgt ervoor dat ik ondertussen kan putten uit een zeer kwalitatief netwerk voor deze Executive Searches. 

Ik werk gedreven in al mijn Executive Searches, maar steeds met integriteit, discretie, respect en met een persoonlijke aanpak die rendeert op lange termijn voor alle partijen. In de huidige krappe arbeidsmarkt wordt deze vorm van recruitment naast directie ook doorgetrokken voor het invullen van andere gespecialiseerde profielen.

Ons kantoor is doelbewust gevestigd te Leuven, centraal in België, zodat wij voor werkgevers vanuit het hele land deze gespecialiseerde profielen kunnen aanbieden.Wat is de prijs van een Executive Recruitment opdracht?

TARIEVEN

1. WERVING & SELECTIE

1.1  EXECUTIVE RECRUITMENT | Werving & Selectie

TRANSPARANTE PRIJSZETTING 

Zoals in alles, werkt LOTUS HR ook in de prijszetting graag transparant: deze wordt bepaald ahv het bruto jaarverloningspakket en/of het leiderschapsniveau. Bij LOTUS HR wordt een vast budget besproken bij aanvang van de opdracht, wat vaak het geval is voor de search naar high level executives. De verloning van sommige C-Level profielen kan jouw recruitment budget namelijk best de hoogte in jagen. Een vast bedrag bij aanvang van de executive recruitment opdracht, is dan een goede oplossing!

Tarief
 • Middle Management / Expert Profielen  (€ tot 100K)                                     23.000 Euro* 
 • Hoger Management  (€ 100K - € 200K)                                                            25.000 Euro* 
 • C-Level profielen / Directie- en Kaderleden  (€ +200K)                                  30.000 Euro*

 • Interim Manager Recruitment                                                                            15.000 Euro** 

*Berekend op de courante recruitment doorlooptijd van A-Z bij LOTUS HR, van gemiddeld 30 dagen. 
**Berekend op de courante recruitment doorlooptijd voor Interim Management, van gemiddeld 15 dagen. 
-------------------------------------------------------------------


EXECUTIVE SEARCH OPDRACHT - RETAINER FEE

Voor een executive search opdracht werk ik met een retainer fee. Dit betekent concreet dat het tarief hetzelfde blijft zoals hierboven, maar je betaalt bij opstart van de search een gedeelte van die fee op voorhand. Retained recruitment is gebaseerd op exclusieve werving, we gaan een commitment met elkaar aan voor een opdracht.


Retainer Fee
 • Middle Management / Expert Profielen  (€ tot 100K)                                      5.000 Euro 
 • Hoger Management  (€ 100K - € 200K)                                                             7.000 Euro   
 • C-Level profielen / Directie- en Kaderleden  (€ +200K)                                 10.000 Euro

 • Interim Manager Recruitment                                                                              5.000 Euro 

Onze tarieven zijn exclusief 21% BTW en onze facturen zijn betaalbaar binnen de 15 dagen factuurdatum.
Alle offertes en facturen worden opgemaakt onder de algemene voorwaarden van BILLIARD BV.

 

BESPREEK JE GRAAG EEN ANDERE OF SPECIFIEKE OPDRACHT? 

Neem dan even contact op voor een offerte op maat:  kim@lotushr.be of 0468/333.115 


TARIEF EXECUTIVE ASSESSMENT

 • Executive Assessment                       2000 Euro  (excl. BTW)
 • Management Assessment                1750 Euro  (excl. BTW) 
 • Leadership Assessment                    1500 Euro  (excl. BTW) 
 • Talent Assessment                             1500 Euro  (excl. BTW) 

Je mag me steeds contacteren voor een offerte op maat, die werving & selectie van een Executive combineert met een doorgedreven Assessment Center.   LEADERSHIP COACHING

Een assessment wordt specifiek opgesteld om talenten te spotten in functie van een specifieke rol.
Wens je je management talenten verder te ontwikkelen? Dan is een leadership coaching een mooie optie voor jou!

De Business Coach / Executive Coach van LOTUS HR is Kim Billiard. Zij is gespecialiseerd in leiderschapsontwikkeling en performance coaching dankzij concrete, oplossingsgerichte en prestatiegerichte business coaching.


TARIEF
 • Halve dag coaching zonder rapportage             750 Euro  (excl. BTW)
 • Halve dag coaching met rapportage                  950 Euro  (excl. BTW)
 • Hele dag coaching zonder rapportage              1250 Euro  (excl. BTW)
 • Hele dag coaching met rapportage                   1450 Euro  (excl. BTW) 

Het tarief voor deze coachings op maat hangt dus af van de duurtijd die wordt afgesproken. Een indicatie van mijn dagtarief vind je hierboven terug.LOTUS HR - de achterliggende betekenis van de LOTUS bloem:

"Deze bloem ontstaat in de duisternis en eenmaal boven water groeit zij uit tot een prachtige bloem.
Ze staat voor de eeuwige vernieuwing van het leven, nieuwe kansen of een nieuw begin."ONTDEK OOK DE ANDERE BUSINESS COACHINGS HR BUSINESS COACHING
keyboard_arrow_up

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x